Limbricht/Stein

Mehr InfoLimbricht(Limburgs: Lömmerich) is een kerkdorp in Nederlands Limburg, in de gemeente Sittard-Geleen.

http://www.kasteellimbricht.nl/

Burg auf der Motte

mehr Info unter

http://www.kasteellimbricht.nl/
oder hier
"In het begin van de 13e eeuw werd de motte aan de Lin verbouwd tot een echt middeleeuws kasteel, waarvan nog de overblijfselen te zien zijn in de huidige kasteelkelders.
Na de doortocht van het Spaanse leger onder Alexander Farnese, hertog van Parma, werd het kasteel in 1579 voor enige tijd bezet door een compagnie Spaanse ruiterij, omdat de heer Jan Scheiffart van Merode de hulp had ingeroepen van de hertog van Gulik.
Omstreeks 1630 is onder Nicolaas van Breyll (1619-1655) de bouw van het huidige kasteel met voorburcht klaar gekomen. Nicolaas van Breyll stond aan Spaanse zijde en reeds in de jaren 1630 tot 1632 werd de "Lemborgh" herhaaldelijk aangevallen door de Gulikers.
Op 19 april en wederom op 18 oktober van het jaar 1650 zijn er aanvallen van de soldaten van de hertog van Gulik, maar nu geholpen door te Sittard gelegerde militie en door de inwoners van Limbricht zelf. Bij deze laatste belegering wordt het kasteel geplunderd. Nicolaas van Breyll wist zich schuil te houden "in eenen gewelffde Thooren" en wist aan gevangenschap te ontkomen; zijn vrouw "wesende eene bejaerde matrone" werd "met slaegen ende stooten soo onmenschelijck getracteert, dat sy peryckel heeft geloopen daervan te sterven". Aldus de getuigenis van pastoor Nagel en van notaris C. Nelissen kort na het gebeuren.

In het jaar 1674 werd hier een der laatste heksenprocessen in Europa gevoerd.
Van 14 november tot 16 januari 1814 diende het kasteel als lazaret voor de uit de slag van Leipzig op de vlucht gedreven soldaten. Dagelijks arriveerden "200 kranken en gekwetsten". De meesten werden niet opgenomen maar na een eerste hulp weer verder op transport gesteld. Van de ruim 7.000 soldaten die opgenomen werden stierven 683 aan dysenterie. Aldus pastoor Page.

Na de Franse tijd is het kasteel nooit meer blijvend bewoond geweest. Slecht nu en dan hielden de leden van de familie Michiels van Kessenich er verblijf. Wel woonde er de rentmeester; de boerderij was verpacht.
In 1917 werd het kasteel gebruikt als interneringkamp voor Duitse soldaten en voor Duitsers die de grens overschreden hadden en als smokkelaars opgepakt waren.
Momenteel is het kasteel bezit van de "Stichting Kasteel Limbricht" en is door deze geheel gerestaureerd."


Vertaaling
"Im Begin des 13. Jahunderts wurde die Motte an der Lin zu einem echten mittelalterlichen Burg erbaut, wovon man noch die Reste im heutigen Schloßkeller sieht.
Nach dem durchzug der spanischen Armee unter Alexander Farnese, Herzog von Parma, wurde das Schloß 1579 durch eine Kompanie spansiche Reiterei, besetzt, weil der Herr Jan Scheiffart van Merode dem Herzog von Jülich zur Hilfe gekommen war.
ungefähr 1630 ist unter Nicolaas van Breyll (1619-1655) zu seiner heutigen Form mit Vorburg fertiggestellt worden. Er stand auf der spanischen Seite und schon in den Jahren 1630 bis 1632 wurden die "Lemborgh" durch die Jülicher angegriffen.

Am 19.4 und wiederum am 18.10.1650 wurde er wieder von Jülchern angegriffen, diesmal aber in Sittart liegendem Miliär, sowie den Einwohner von Limbricht. Bei dieser letzten Belagerung wurde das Kastell geplündert. .............
Im Jahre 1674 wurde hier der letzte Hexenprozeß in Europa geführt
vom 14.11. bis 16.1.1814 diente das Kastell als Lazarett für flüchtende Soldaten aus der Völker-Schlacht bei Leipzig............
Nach der Franzosenzeit ist das Schloß nicht mehr dauernd bewohnt gewesen. Lediglich die Familie Michiels van Kessenich bieb hier...
1917 wurde das Schloß als Lager für deutsche Soldaten verwendet, aufgegriffene deutsche Schmuggler wurde ebenfalls hier interniert
Momentan ist das Schloß im Besitz der "Stichting Kasteel Limbricht" und durch diese restauriert worden.