Lomm

De Spijker

Lomm (Limburgs: Lóm) is een dorpskern in Nederlands Limburg, zo'n 7 kilometer ten noorden van de stad Venlo. Lomm behoorde tot 2010 tot de voormalige gemeente Arcen en Velden (Limburgs: Árse en Velde). Arcen en Velden is op 1 januari 2010 opgegaan in de gemeente Venlo.

zum Spijker

Reeds voor 1400
stond hier een kasteeltje met omgrachting. In 1394 wordt Gerad van Baersdonk als Heer genoemd.
In 1401 draggt Aleid,vrouwe van Brants van Breede het over aan Alard Vlecke van Kaldenbroick. In 1430 geeft Margaretha van der Reke het in vruchtgebruik aan haar man Adolf. Daarna schijnt het huis aan de Heren van Arcen gekomen te zijn. Het tegenwoordige huis iswaarschijnlijk in 1628 gebouwd. Volgens inscriptie in een balken dit jaartal stont ook op een - nu verdwenen - haardpaal. In 1715 is Antonius, Ferdinandus, Josephus, Baron de Riet eigenaar. In 1804 overlijt Antonia van der Vuchte weduwe van Godefridus, Baron de Riet, op de Spijker. Johan Arnold Anton Haffmans koopt in 1815 de Spijker van haar erfgenamen, Daarna de Spijker nog enkele malen van eigenaar verwisselt.Schon vor 1400 stand hier ein Schlösschen mit Gräben. 1394 wurde Gerad van Baersdonk als Herr genannt. 1401 übertrug Aleid, Frau des Brants van Breede an Alard Vlecke van Kaldenbroick.1430 gibt es Margaretha van der Reke ihrem Man Adolf zum Niesnutz. Danach scheint das Haus an die Herrn von Arcen gekommen zu sein. Das gegenwärtige Haus ist wahrscheinlich 1628 gebaut worden. Nach einer Untersuchung stand diese Jahrszahl in einem jetzt verschwundenen Balken der zu einer Herdpfosten gehörte.1715 ist Antonius, Ferdinandus, Josephus, Baron de Riet Eigentümer des Hauses. 1804 verstarb Antonia van der Vuchte, Witwe des Godefridus, Baron de Riet auf de Spijker. Johan Arnold Anton Haffmans kaufte 1815 de Spijker von ihren Erben. Danach wechselte de Spijker noch einige Male den Eigentümer.

Kastelltje

Lommweg
Lommweg