Obbicht

Brugstraat

Sint-Barbarakapel Bouwgeschiedenis

De kapel werd in 1960 gebouwd. Het ontwerp is van J. Spee uit Born. De gemeente stelde de grond beschikbaar en via huis-aan-huiscollectes werden de financiële middelen verworven. Buurtbewoners onderhouden de kapel, die eens in de twee jaar dienst doet als rustaltaar bij de sacramentsprocessie. De kapel is een nabootsing van de toren, waarin de H. Barbara door haar vader gevangen werd gehouden. De toren wordt bekroond door een uitkragende borstwering. In het metselwerk zijn sierkruisjes aangebracht. Aan de zijkanten wekken twee gebogen muren de indruk van een deel van een stadsomwalling. Een smeedijzeren hek sluit de kapel, die bereikbaar is via twee hardstenen treden en een voetpad met keien.

dazu aus

De kapel werd in 1960 gebouwd. Het ontwerp is van J. Spee uit Born. De gemeente stelde de grond beschikbaar en via huis-aan-huiscollectes werden de financiële middelen verworven. Buurtbewoners onderhouden de kapel, die eens in de twee jaar dienst doet als rustaltaar bij de sacramentsprocessie. De kapel is een nabootsing van de toren, waarin de H. Barbara door haar vader gevangen werd gehouden. De toren wordt bekroond door een uitkragende borstwering. In het metselwerk zijn sierkruisjes aangebracht. Aan de zijkanten wekken twee gebogen muren de indruk van een deel van een stadsomwalling. Een smeedijzeren hek sluit de kapel, die bereikbaar is via twee hardstenen treden en een voetpad met keien.

Die Kapelle wurde 1960 gebaut. Der Entwuf ist von J.Spee aus Born. Die Gemeinde stellte das Grundstück zur Verfügung und per Hauskollekte wurden die Finanziellen Mittel erbracht. Anwohner pflegen die Kapelle die als Beetkapelle bei Prozessionen dient. Die Kapelle ist eine Nachbildung der Türme, in dem die hl. Barbara durch ihren Vater gefangen gehalten wurde. Der Turm wird durch eine vorspringende Brustwehr bekront. Im Mauerwrk sind Zierkreuze angebracht. An den Seitenkanten erwecken Mauern den Eindruck einer Stadtmauer. Ein schmiedeeisernes Gitter schließt die Kapelle, die über zwei Treppensteine und Kies erreichbar ist