NL Hunsel

info

Hunsel ist ein Ort und war eine Gemeinde in der niederländischen Provinz Limburg.

Mariakapel

Jacobustraat Ecke Kallestraat
Jacobustraat Ecke Kallestraat

dazu

Ruimtelijke context
De kapel ligt centraal in Hunsel op de hoek Kallestraat-Jacobusstraat onder een boom. Links ervan is een halfhoge haag.

Type
Bakstenen kapel met houten deur en rondbogige toegang.

Bouwgeschiedenis
De kapel werd in 1902 gebouwd ter vervanging van een oudere kapel, die in 1901 moest wijken voor de weg Hunsel-Ell. De heer H. Geukelen liet toen door architect C. Verkennis op eigen kosten dit kapelletje bouwen, in de volksmond het Bruggerkapelletje genoemd. Dat was ook de naam van de voorgangster van deze kapel.

uit http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/view.jsp?content=6573

Die Kapelle wurde 1902 anstatt einer älteren Kapelle gebaut, die 1901 für den Straßenbau Hunsel Ell weichen mußte. Herr Geukelen ließt durch den Architekten C.Verkennis diese Kapelle auf eigene Kosten bauen. Im Volksmund wird sie Bruggerkapelle genannt. Dies war auch der Name der Vorgängerkapelle.