Swalmen Hillenrath

info

Swalmen , limburgisch Zjwame (ausgesprochen "Schwame" mit weichem "sch"), ist ein Ortsteil von Roermond in der niederländischen Provinz Limburg. Swalmen liegt zwischen der Maas und der parallel zu ihr verlaufenden deutschen Grenze; die deutsche Nachbarstadt ist Brüggen.

Das Dorf Swalmen ist nach dem Fluss Schwalm (niederländisch: Swalm) benannt, der, aus Deutschland kommend, auf Swalmener Gebiet in die Maas mündet.

Geschlechter im Raum Swalmen für Hillenrathn und Obrochgeschlechetr-swalmen.pdf [1.899 KB]

  • Hillenraad
  • Obroch

Hillenraad

Einer der schönsten Wasserschlößer in Limburg
Einer der schönsten Wasserschlößer in Limburg Schloss Hillenrath Swalmen NL

Hillenraad 2012

im Frühjahr ohne Sichtschutz
im Frühjahr ohne Sichtschutz

Geschennis/Geschichte

In het kerkdorp Boukoul, ligt het statige en voorname kasteel Hillenraad.
Het is een sierlijk gebouw met vier hoektorens omringd met grachten.
Hillenraad wordt voor het eerst genoemd in 1392. Verbouwingen en
uitbreidingen hebben in de 17e en 18e eeuw plaatsgevonden.
De toegangsweg naar Hillenraad leidt over een brug met vier bogen naar de
voorburcht. Deze is gebouwd rond een ruim voorplein en bestaat uit drie
vleugels. De huidige bewoonster is gravin E. Wolff Metternich. aus aus http://www.swalmen.nl/asp/Toerisme_en_recr/Toerisme_en_recr.asp?nPageID=1


Mehr Fotos siehe hier, vor allem die Rückseite

weitere Info unter http://www.loegiesen.nl/toponiemen/KasteelHillenraad.htm
siehe auch http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Hillenraad


i
n dem Kirchdorf Boukoul liegt das beständige und vornehme Schloß Hillenradt. Es ist ein zierliches Gebäude mit 4 Ecktürmen, umringt von Gräben. Ersterwähnung 1392. Erweiterungen sind im 17. und 18. Jahrhundert erfolgt. Der heutige Bewoher ist die Gräfin E. Wolff Metternich.

Oubroch Swalmen

Ruine

Rest der Burg direkt an der Swalm
Rest der Burg direkt an der Swalm

2012, die Ruine ist wieder frei

weitere Info unter

http://www.kasteleninnederland.com/kasteeldetails.php?id=729
oder http://www.limburgsekastelen.nl/kastelen.asp?ID=49
oder aus "http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Ouborg"
"Kasteel Ouborg/Oudborgh kasteel uit circa 1300, ook bekend als Naborch, Huys te Swalmen of Aldenborg en gelegen te Swalmen aan de rivier de Swalm.

Bouwkundig

Het kasteel was een rechthoekig gebouw van 25 bij 17 meter met op de zuidelijke hoek een donjon of woontoren in unieke achthoekige vorm. Aan deze woontoren lag een L-vormige woonvleugel aan een kleine binnenplaats. De muren van het kasteel waren 1,50 meter dik en van baksteen. Van dit complex is een klein deel aanwezig, namelijk een deel van de zuidwest muur, de woontoren met aanzet van een keldergewelf en een restant van de traptoren. Waarschijnlijk is het kasteel eind 15e eeuw door brand verwoest. In 1916 zijn veel stenen van het kasteel voor de restauratie van de kerk gebruikt. De huidige ruïne wordt eindelijk geconsolideerd, maar het verdient aanbeveling om de contouren weer tot een halve meter op te metselen als landmark voor de nieuwe snelweg die hier vlak langs loopt.

Geschiedenis

De eerste ridder van Swalmen was een Seger van Broeckhuysen genaamd van Swalmen (vermeld 1271-1286). Of hij hier een versterking had is onbekend. Het kasteel is bijna zeker gesticht door zijn kleinzoon Seger Vosken (vermeld 1313-1347), die zich alleen nog maar naar zijn heerlijkheid Van Swalmen noemde. Onder druk van de Graaf van Gelre en door schulden geplaagt, vermoedelijk wegens losgeld, werd deze heerlijkheid aan de graaf verkocht in 1331. Het kasteel zelf werd later door zijn zoon Robijn van Swalmen in 1381 verkocht aan diens neef Diderick van Oost. Deze Dirk van Oost verheft het huis te Hillenraad dat hij al had met dat van Swalmen en hun voorburchten op 10 juni 1394. Zijn kleinzoon Derich van Oost wordt op 1 januari 1460 (na het overlijden van vader Johan van Oost) namens zijn zuster Isabella beleend met de Ouborgh te Swalmen. Door het huwelijk van Isabella van Oest met Arnold Schenck van Nydeggen kwam Swalmen in 1486 aan deze familie. De eigendom blijft daarna verbonden aan het huis Hillenraad van de familie Schenk van Nydeggen. Hendrick Schenck van Nydeggen, ridder in de Duitse Orde en commandeur van Ramerstorf, enerzijds, en Arnold Schenck van Nydeggen, heer te Hillenraad, anderzijds, sluiten op 17 september 1693 een overeenkomst waarbij tot beëindiging van de conflicten tussen beiden bepaald wordt dat eerstgenoemde het goed de Aldenborg te Swalmen ontvangt."Baukunde
Die Burg war ein rechteckiger Bau von 25 x 17 Meter mit einem an der südlichen Ecke befindlichen, achteckigen Donjon (Wohnturm). An diesem Turm lag ein L-förmiger Wohnflügel mit einem kleinen Innenplatz. Die MKauern der Burg waren aus 1,50 dicken Backsteinen. Von diesen Gebäuden sind noch ein kleiner Teil vorhanden, vor allem ein teil der Südwest mauer, der Wohnturm m it angesetztem Kellergewölbe und Resten eines Treppenaufgangs. Wahrscheinlich ist die Burg ende des 15 Jhd. durch Brand verwüstet worden. 1916 sind viele Steine der Burg zur Restaurierung der Kirche verwendet worden. Zur Zeit ist die Ruine gesichert, aber es sollte sichergestellt sein, das die Konturen auch dann erhalten bleiben, wenn die neue Autobahn hier nahe lang läuft.

Geschichte

Der erste Ritter von Swalmen war ein Seger van Broeckhuysen, benannt nach Swalmen(aus 1271-1286). Ob er hier eine Verstärkung hatte, ist unbekannt. Die Burg selber ziemlich sicher durch seinen Enkel Seeger Vosken(aus 1313-1347) gegründet wurde, duie sich selbst noch nach der Herrlichkeit von Swalmen benannte. Unter Druck von dem durch Schulden geplagten Graf von Geldern, möglicherweise wegen lösegeld, wurde diese herrlichkeit 1331 an den Grafen verkauft. Die Burg selber wurde später durch seinen Sohn Robijn van Swalmen 1381 an dessen Neffen Diderick van Oost verkauft. Dieser Dirk van Oost erhebt das Haus zu Hillenraad mit dem von Swalmen zu ihren Schlössern am 10.7.1394. Sein Enkel Derich van Oost wurde am 1.1. 14560 (nach dem Tod von Johann van Oost)im Namen seiner Schwester Isabella mit Ouborgh zu Swalmen belehnt. Durch die Hochzeit von Isabella von Oest mit Arnol Schenk von Nydeggen kam Swalmen 1486 an diese Familie. Das Eigentum blieb danach an das Haus Hilleraad von der Familie Schenk van Nydeggen gebunden. Hendrick, Schenk van Nydeggen, Ritter des deutschen Ordens und Kommandeur von Ramerstorf einerseits und Arnold Schenk von Nydeggen Herr zu Hillenraad andererseits, schlossen am 17.9.1693 eine Übereinkunft, wodach ihre Konflikte beschränkt wurden. Der Erstgenannte empfing das Gut Aldenborg von Swalmen.
Übersetzung vom Webmaster