Arcen

info

Arcen ist eine kleine niederländische Festungsstadt und liegt 10 km nördlich von Venlo am Ufer der Maas in der Nähe der deutschen Grenze. Es gehört seit dem 1. Januar 2010 zu Venlo in Limburg, davor war Arcen Teil der Gemeinde Arcen en Velden .
siehe unterhttp://www.kasteeltuinen.nl/de/home

Entree

Die Straßenansicht, es erinnert an Hillenrath
Eingangsweg in die Vorburg
Kasteel Arcen is een dubbel omgracht statig buitenhuis in het Nederlands Limburgse dorp Arcen, dat sinds 1 januari 2010 in de gemeente Venlo ligt.
[bewerken] Beschrijving van het kasteel

De huidige voorburcht staat op de plek van een in 1646 verwoeste voorganger en werd in 1653 gebouwd door Marcelis van Gelder, heer van Arcen. Zijn kleinzoon Adolf stichtte in het begin van de 18e eeuw het huidige hoofdgebouw. Boven de poort van de voorburcht prijkt een gebeeldhouwde steen met het alliantiewapen van Gelder-van Lützenrode. Een van elders overgebrachte steen met het alliantiewapen van Gelder-van Nesselrode bevindt zich aan de zuidzijde van het plein. Het kasteel is van baksteen behalve bij de omlijsting van de hoofdingang, die uit natuursteen bestaat. Het hoofdgebouw had aanvankelijk op de Franse manier twee vooruitspringende zijvleugels, maar die aan de noordzijde is na een brand in de 19e eeuw gesloopt. Het huidige kasteel bevindt zich in goede staat, sinds het onderdeel uitmaakt van de Kasteeltuinen van Arcen. Van de burcht die aan het thans bestaande kasteel vooraf ging is vrijwel niets meer over. De restanten ervan bevinden zich ten westen van het huidige kasteel, iets ten noorden van de Wymarse Molen, een gerestaureerde watermolen die, behalve in de wintermaanden, te bezichtigen is.
[bewerken] Geschiedenis en bewoners

In de 14e eeuw waren de Van Buerens heren van Arcen. Door huwelijk kwamen vervolgens heerlijkheid en kasteel in het bezit van het geslacht Schenck van Nijdeggen en daarna aan de Van Gelders. aus http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Arcen
Die Vorburg, verdeckt durch wuchtige alte Bäume
Schloss Arcen ist eine doppelt umgrachtetet stehendes Außenhaus in der Niederländischen Provinz Limburg bei dem Dorf Arcen, das seit dem 1.1.2010 Teil der Gemeinde Venlo ist.
Die heutige Vorburg steht an der Stelle einer 1646 zerstörten Vorgängerbaues. Sie wurde 1653 durch Macelis van Gelder, Herr von Arcen erbaut. Sein Enkel Adorf gründete zu Beginn des 18 Jhd das heutige Hauptgebäude. Über dem Eingang der Vorburg zeigt das Bündniswappen van Gelder und van Lützenrode. Einer von den älteren überbrachten Steinen zeigt das Bündniswappen von van Gelder und van Nesselrode. Er befindet sich auf der Südseite des Platzes. Die Burg ist aus Backstein(Ziegel) erbaut, außer des Haupteinganges, der aus Naturstein ist. Das Hauptgebäude hatte anfänglich, nach französischer Manier, zwei vorspringende Seitenflügel, aber der nördliche ist durch einen Brand im 19 Jhd zerstört worden. Das heutige Schloss befindet sich in einem guten Zustand, ein Teil ist durch die Schlossgärten zugänglich. Von der Vorgängerburg ist nichts mehr übrig. Überbleibsel davon befinden sich im Westen des heutigen Schlosses und im Nordern der Wymarsen Mühle, einer restaurierten Wassermühle, die außer im Winter besichtigt werden kann.

Geschichte und Bewohner
Im 14 Jhd waren die van Buerens Herrn von Arcen. Durch Hochzeit kam die Herrlichkeit und Schloss in den Besitz des Schenck van Nideggen und danach an die van Gelders.

Februar 2014