NL Venl 'T Ven

zu Venlo

Venlo ['f?nlo] ist eine niederländische Stadt der Provinz Limburg. Am 1. April 2011 hatte die Stadt 99.853 Einwohner.[2] Durch Venlo fließt die Maas. Das Stadtgebiet grenzt unmittelbar an die deutschen Kreise Kleve und Viersen.
weitere Informationen unter https://www.mariakapellen.nl/venlo.htm

Venlo is a municipality and a city in the southeastern Netherlands, next to the German border. It is situated in the province of Limburg.

In 2001, the (now former) municipalities of Belfeld and Tegelen were merged into the municipality of Venlo. Tegelen was originally part of the Duchy of Jülich centuries ago, whereas Venlo has a past in the Duchy of Guelders. On 1 January 2010, the (now former) municipality of Arcen en Velden, was merged into the municipality of Venlo.

Venlo is een stad in het noordelijke deel van de Nederlandse provincie Limburg en de stedelijke kern van de gelijknamige gemeente. De stad telt 35.300 inwoners (per juli 2008, bron: CBS).

Venlo is een handels-, transport- en industriestad. De stad is het centrum voor de wijde omgeving alsmede koopcentrum voor het naburige Duitse Ruhrgebied. De gemeente Venlo grenst direct aan de Duitse districten Kleef en Viersen. Venlo is gelegen aan een bocht in de Maas en heeft een historisch centrum, al heeft de Tweede Wereldoorlog erg veel schade aangericht.


Steyl (Tegels: Sjteil; op de topografische kaart: Steijl)is een dorp in de gemeente Venlo (stadsdeel Tegelen) in de Nederlandse provincie Limburg. Het dorp aan de Maas is vooral bekend als kloosterdorp. Sinds 2004 geniet een deel van de oude dorpskern bescherming van rijkswege als beschermd dorpsgezicht Steyl.

 • Ven
 • Trapistenweg
 • Boekenderhofweg
 • Boekend
 • Horsterweg
 • Floriadegelände
 • Schaapsdijk
 • Tegelen Waterloosestraat

info

uit https://www.mariakapellen.nl/venlo.htm

1948 lösten die Kinder von Hubert Stikkelbroek ein Gelönbiss, weil sie während des 2. Weltkrieges von Unheil verschohnt geblieben sind. Das Kapellchen "Unserer lieben Frau in t`Ven" bekam einen festen, nicht mehr wegzudenkenden Platz in der Nachbarschaft. Auf dem Bleiglasrahmen steht geschrieben."Aus Dankbarkeit, das wird ausgespart geblieben sind"

T'Ven

auf der Straße von Straelen nach Venlo
auf der Straße von Straelen nach Venlo
Innenansicht
Innenansicht

Trappistenweg Tegelen Theresiakapel

Umzug wegen Autobahnbau
Umzug wegen Autobahnbau Wegen der Weiterführung der A61 Richtung A73 mußte dies Hübsche kapelle umziehen

Verlauf ds Umzuges

 • 2010 48 49 Woche leerräumen der Kapelle
 • 2010 50.Woche anbringen der Umzugskonstruktion
 • 2010 2 Hälfte 50 umsiedeln der Kapelle auf die den neuen Standort Manege Heiderijters
 • 2011 1 bis 4 Woche einrichten der Kapelle
 • 2011 Beginn Februrar Kapelle ist wieder provisorisch erreichbar
 • 2011 2. Quartal Kapelle sollte wieder vollständig erreichbar sein
 • Information zum Umzug

dazu 2012

De Theresiakapel is in 1926 gebouwd in opdracht van de directeur van steenfabriek Russel-Tiglia. De kapel kwam te staan bij de kleigroeves in het gebied ‘Egypte’. De kapel is toegewijd aan Theresia van Lisieux, die in 1926 heilig werd verklaard. In 1975 werd de kapel eigendom van de toenmalige gemeente Tegelen. Door de afgelegen ligging in een bosgebied had de kapel regelmatig te lijden onder vandalisme. Daarom besloot de gemeente in 1996 om de kapel te verplaatsen naar de ingang van speeltuin ‘Klein Zwitserland’, dicht bij het oorlogsmonument. Na de verplaatsing is de kapel gerestaureerd, een karwei dat in 1997 werd voltooid. Daarna is de Theresiakapel opnieuw ingezegend.
Theresiakapel weer verplaatst woensdag 15 december 2010, 11:12
De Theresiakapel en het naastgelegen oorlogsmonument aan de Trappistenweg in Tegelen zijn vandaag verplaatst in verband met de aanleg van de A74. Het 110 ton wegende gebouwtje is enkele honderden meters verplaatst naar een nieuwe locatie op Ulingsheide.

Die Theresiakapelle wurde 1926 im Auftrag des Direktors der Klinkerfabrik Russel-Tiglia gebaut. Sie wurde imTongebiet Egypte“ errichtet. Sie ist der Theresia von Lisieux geweiht. 1975 wurde die Kapelle Eigentum der damaligen Gemeinde Tegelen. Durch diie abseits gelegene Lage hatte die Kapelle sehr unter Wandalismus zu leiden. Darum beschloss die Gemeinde 1996, die Kapelle an den Eingang des Spielparks „Klein Zwitserland“ zu verlegen, nahe des Weltkriegsmonomentes. Nach der Versetzung wurde die Kapelle renoviert. Danach wurde die Kapelle neu eingesegnet. Am 15 12.2010 wurde sie wiederum zusammen mit dem Weltkriegsmonoment wegen des Baues der A74 versetzt. Das 110 Tonnen wiegende Gebäude steht einige hundert Meter weiter jetzt an der Ulingsheide.

Inschift

Stand 2013

Boekenderhofweg

Algemene gegevens
Genootschap : RK veld- of wegkapel
Gemeente : Venlo
Plaats :Blerick
Adres : Boekenderhofweg 251
Provincie :Limburg
Jaar ingebruikname :1907
Huidige bestemming :kerk
Naam kerk :Jozefkapel
Architect :Monument-status :1977 restauriert


Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Restauratie in 1977.

Boekend

Genootschap :RK kapel
Gemeente :Venlo
Plaats :Venlo
Adres :Boekenderstraat
Provincie :Limburg
Jaar ingebruikname :1897
Huidige bestemming :kerk
Naam kerk :St. Joseph
Architect :
Monument-status :
Geschiedenis (Blerick) door brand verwoest 1907, herstel, 1977 restauratie. Durch Brand verwüstet 1907 wiederhergestellt 1977 restauriert
Kapelle im Februar 2019

St Annakapellen Horsterweg

1767 gestiftet - 1944 zerstört -1980 wiedererbaut

Johannes der Täufer Floriade Gelände

Schaapsdijk Jugendzentrum

Tegelen Waterloosestraat

Steyl / Tegelen Gemeente Venlo Waterloostraat naast nr 180 Kapel van de Aartsengelen. erbaut 1898
Pio von Pietrelcina, bekannter als Pater Pio (italienisch Padre Pio; bürgerlich Francesco Forgione; * 25. Mai 1887 in Pietrelcina, Provinz Benevento, Kampanien, Königreich Italien; † 23. September 1968 in San Giovanni Rotondo in der italienischen Provinz Foggia), war Kapuziner und Ordenspriester. Ab 1918 zeigten sich bei ihm Stigmata; auch soll er über die Gaben des Heilens, der Prophetie und der Seelenschau verfügt haben, was Anlass für mehrere teils kirchliche, teils medizinische Untersuchungen war. In kritischen Veröffentlichungen werden die Stigmata auf natürliche Ursachen zurückgeführt und Pios Wirken teils sehr negativ bewertet. Papst Johannes Paul II. sprach Pio von Pietrelcina 1999 selig und 2002 heilig. Um Pater Pio entwickelte sich ein Kult; er gilt als einer der beliebtesten Heiligen Italiens.

Zur Kapelle

uit http://www.kruisenenkapellenlimburg.nl/files/1114/6807/4844/KK-nummer_44.pdf

Kapel der Aartsengelen

In 1898 stichtte Jos Moubis in Steyl de Kapel der Aartsengelen Michaël, Raphaël en Gabriël. De grond aan de Waterloostraat werd geschonken door Gerard Cleophas, een sigarenfabrikant, die getrouwd was met zijn nichtje Pauline. Verder droegen praktisch alle gegoede Steyler families bij aan bouw en inrichting van de Kapel. Dit is precies terug te vinden in de bewaard gebleven Stichtingsbrief. De aanleiding voor de bouw is volgens deze brief een “quasi-belofte, in ene ziekte aan de H. Aartsengel Raphaëlgedaan”. (Wellicht in verband met zijn eigen ziekte ? In Canada had hij reeds zijn testament opgemaakt.)

De familie Moubis.
Deze
familie was oorspronkelijk af-komstig uit Breyell. Mathias Moubis (1802-1866) trouwde met Antonetta Canoy, vestigde zich in 1829 in Steyl en stichtte er een handelshuis. Zij kregen twaalf kinderen.

Jos Moubis (1844-1925)
Hij was het zevende kind, werd priester en vertrok als missionaris naar Canada. Ziekteverschijnselen als reuma en bronchitis dwongen hem echter al vrij snel om naar Nederland terug te keren. Uiteindelijk werd hij in 1889 benoemd tot rector bij de zusters van de Oude Munt en tweede kapelaan in de Martinusparochie van Tegelen. Met zijn gezondheid ging het al snel beter en hij ontwikkelde zich tot een soort “pater familias” en was ook regelmatig aanwezig in Tegelen en Steyl bij gelegenheden, waarbij hij, als een der notabelen uit de gemeenschap, werd uitgenodigd.

Restauratie, beschildering en vernieuwing
In 1936 onderging de kapel een grondige restauratie en beschil-dering.Gedurende de oorlogsjaren ontstond echter opnieuw veel schade en in 1951 wilde de St. Rochus-parochie de vervallen kapel kopen voor 1 gulden en veranderen in een Mariakapel.
In 1961 werd het herstel grootscheeps aangepakt. De oude inrichting was vrijwel geheel verdwenen en er werd gekozen voor een totale vernieuwing van het interieur.Leo Reihs ontwierp een prachtig mozaïektableau van de aartsengelen dat werd aangebracht tegen de achterwand. Ook het altaar werd aangepast. Op donderdag 31 mei 1962 werd het geheel onder grote belangstelling ingezegend.

Opknapbeurt 1985
Het mozaïek met de drie aartsenge-len en de blijde boodschap aan Maria was opgeknap
Er werd een mooi crucifix met twee engelen erbij geplaatst, ontworpen door Suzanne Nicolas-Nijs
Er werd weer een klokje geplaatst in het torentje op de kapel. (Het oude was in de oorlog verdwenen).

Sinds begin 1989, dus alweer zo’n twintig jaar, is mevrouw Frings-Peeters de kosteres van de kapel.

Wim van Diepen october 2009

uit http://www.kruisenenkapellenlimburg.nl/files/1114/6807/4844/KK-nummer_44.pdf

Kapelle der Erzengel.
Im Jahre 1898 stiftete Jos Moubis in Steyl die Kapelle der Erzwengel Michael, Raphael und Gabriel. Das Grundstück wurde von Gerad Cleopas, einem Zigarrenfabrikanten, gespendet, der mit seiner Nichte Pauline verheiratet war. Weiterhin trugen alle gut situierten Steyler Familien an Bau und Einrichtung bei. Dies kann noch in dem erhaltenen Stiftungsbrief gefunden werden. Die Anleitung für den Bau wird darin als quasi Gelöbniss für eine Krankenheilung an den Erzengel Raphael gedacht. (Vielleicht in Verbindung mit einer eigenen Krankheit?, In Canada hatte er schon ein Testament gemacht)

Die Familie Moubis
Diese Familie kommt ursprünglich aus Breyell. Mathias Moubis (1802-1866) heiratet mit Antonetta Canoy, ließ sich 1829 in Steyl nieder und gründete ein Handelshaus. Sie bekamen 12 Kinder.

Jos Moubis (1844-1925)
Er war das 7. Kind, wurde Priester und ging als Missionar nach Canada. Erkrankungen wie Rheuma und Bronchitis zwandn ihn, schnell in die Niederlande zurück zu kehren. Schließlich wurde er 1889 als Rektor der Schwestern van de Oude Munt ernannt und 2. Kaplan an der Martinuskirche in Tegeln. Seine Gesundheit verbesserte sich schnell wieder und er entwickelte sich schnell zu einer Art "Familienpastor". Er war regelmäßig bei Gelegenheiten in Steyl und Tegelen als Notabler der Gemeinschaft als Eingeladener dabei.

Restaurierung, Malereien und Erneuerungen

1936 wurde die Kapelle gründlich restauriert. Während der Kriegsjahre entstand wieder großer Schaden. 1951 wollte die St, Rochusgemeinde die verfallenen Kapelle für 1 Gulden kaufen und in eine Marienkapelle umwidmen.
1961 wurde erneut eine Restaurierung begonnen. Die alte Einrichtung war größtenteils verschwunden und es wurde beschlossen, den innenteil komplett zu erneuern. Leo Reihs entwarf eine prächtige Tafel der Erzengel. Sie wurde an der Rückwand angelehnt. Auch der Altar wurde angepasst. Am Donnerstag, dem 31.5.1962 wudrde alles mit großer Aufmerksamkeit eingeweiht.

Verschönerungen 1985
Das Mosaik mit den drei Erzengeln und der frohen Botschaft an Maria wurde verschönert.
Es wurde ein schönes Kruzifix mit zwei Engeln dazugesetzt, entworfen von Susanne Niclos-Nijs.
Es wurde wieder eine Glocke im Türmchen der Kapelle aufgehängt. Die alte war im Krieg verschwunden

Seit 1989, also schon 20 Jahre ist Frau Frings-Peeters der Küster der Kapelle

Wim van Diepen october 2009