Well

info

Well is een woonkern van de Nederlands-Limburgse gemeente Bergen. Het kerkdorp ligt zo'n 23 kilometer ten noorden van Venlo, tegen de Duitse grens, en telt ongeveer 2511 inwoners (2007). Tot 1794 was het onderdeel van de gemeente Well-Bergen. In 1800, ten tijde van de Franse overheersing, kwam Well te vallen onder de gemeente Bergen. Het gehucht Wellerlooi, tot dan toe een onderdeel van Well, wordt in 1894 een eigen woonkern.

Well aan de Maas

Ein wunderschönes Schloss an der Maas
Ein wunderschönes Schloss an der Maas

Zugang

n der Zehntscheune
n der Zehntscheune

Geschichte des Schlosses

aus "www.bergen.nl"
nun habe ich mich in einer stillen Stunde drangesetzt, und diese sehr schöne Ausarbeitung übersetzt. Ich hoffe, das sie mir zum Teil gelungen ist. Das Original ist zu finden unter
http://www.bergen.nl/index.asp?nmoduleid=2&wgid=6&sc=0&spagetype=21&nPageID=168&nCMSPageType=1&bhcp=1#link1
"Het belangrijkste historische monument in de gemeente Bergen is het kasteel in Well, dat het pronkjuweel van de Noordlimburgse kastelen wordt genoemd. In de Tweede Wereldoorlog heeft het grote schade opgelopen maar daarna is het goed hersteld. Het is een complex gebouw met niet alleen een imposante geschiedenis maar ook een grote actuele waarde. In het Rijksmonumentenregister wordt het gebouw als volgt omschreven. ‘In binnengracht gelegen vierkant hoofdgebouw met binnenplaats, een ronde hoektoren onder een knobbelspits en een poortpaviljoen met een zwenkgeveltje met jaartal 1637. Verder zijn er drie dienstvleugels om de voorhof, waarvan de zuidelijke een open hal heeft met hoofdgestel op Dorische kolommen, de middelste de poort bevat en de noordelijke twee ronde toren bevat: een zware bij de noordoost hoek en een kleine bij de poortvleugel. Van de voorhof voert een gemetselde boogbrug naar het hoofdgebouw.’"das wichtigste hostorische Monument der Gemeinde Bergen ist das Schloß Well, das "Juwel" der nordlimburgischen Kastelle genannt wird. Im 2. Weltkrieg erlitt es große Schäden, wurde aber danach wieder gut hergestellt. Es ist ein Komplex mit nicht nur imposanter Geschichte, sondern auch großem aktuellen Wert. Im Reichsmonumentenregister wird es wie folgt beschrieben:"Von einer innerneren Graben gelegenes viereckiges Haupgebäude mit Innenhof, ein runder Echturm mit Turmspitze, eine Vorbau mit Giebelaufsatz aus 1637. Weiterhin sind 3 Dienstflügelum den Vorhof, wovon der südliche eine offene Halle mit odrischen Säulen darstellt..

dazu

De historie van het kasteel
De historie gaat terug naar de dertiende eeuw. Het doel van de in die tijd gebouwde burcht was de vitale overgang van de Maas te beschermen. Sinds onheuglijke tijden vormde een pontveer de verbinding tussen beide Maasoevers. Vanuit Well kon men het gehele gebied overzien. Omstreeks 1400 is rond de gebouwen een hoge muur opgetrokken met hoektorens, voorzien van kantelen en schietgaten. Van zo'n toren is ten zuidoosten van het kasteel een ruïne bewaard gebleven.


Ondergang en herbouw

In de Tachtigjarige Oorlog was het kasteel de inzet van de strijd tussen Spaanse en Staatse troepen. In 1579 heeft Maarten Schenck van Nijdeggen het kasteel ingenomen voor de Spanjaarden. In 1588 is het kasteel door hen verwoest en grotendeels gesloopt, daardoor heeft het zijn betekenis als vesting verloren. In het begin van de zeventiende eeuw zijn het herstel en de herbouw begonnen. In 1609 is vóór het poortgebouw de tiendschuur gebouwd, die van 1946 tot en met 1956 nog gebruikt is als noodkerk voor de parochie Well. Met de herbouw van de voor- en hoofdburcht is men begonnen in respectievelijk 1614 en 1621.

Na 1945
Omdat het kasteel sinds 1905 eigendom was van de Duitser dr. Richard Wolters werd het in 1945 door de Staat der Nederlanden als vijandelijk vermogen in beslag genomen. Bij het herstel is gezocht naar een nieuwe eigenaar en gebruiker. In 1950 is het door het bisdom Roermond aangekocht voor het vormingswerk. Vanwege de hoge kosten van het onderhoud is het in 1969 overgenomen door de Limburgse Kastelenstichting. De huidige eigenaar is het Emerson College uit Boston (VS), dat het kasteel gebruikt als Europees educatief centrum voor zijn studenten.

Die Geschichte des Schlosses
Die Geschichte geht zurück in das 13.Jahrhundert. Das Ziel des damaligen Gebäudes war,den wichtigen Übergang über die Maas zu beschützen. Seit langen Zeiten stellte der Fährpunkt die Verbindung zwischen den beiden Maasufern dar. Von Well aus konnte man das ganze Gebiet einsehen. Um 1400 wurde eine hohe Mauer mit Ecktürmen hochgezogen, die mit kantelen und Schießscharten versehen waren. Von diesen Türmen ist im Südosten eine Ruine übriggeblieben.

Untergang und Aufbau
Im 80 jährigen Krieg tobte der Streit zwischen Spanieren und Generalstaatstruppen um das Schloß. 1579 wurde es von Maarten Schenck von Nideggen für die Spanier eingenommen. 1588 wurde es von ihnen verwüstet und größtenteils geschleift; damit hatte es seine Bedeutung als Festung verloren. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde mit dem Wiederaufbau begonnen. 1609 ist vor dem Eingangsgebäude die Zehntscheune gebaut worden, die von 1946 bis 1956 als Notkirche für Well noch Verwendung fand. Mit dem Bau von Haupt und Vorburg ist 1614 bzw 1621 begonnen worden.

Nach 1945
Seit 1905 war das Schloß Eigentum des Deutschen Dr. Richard Wolters und wurde 1945 von den Niederlanden als feindliches Vermögen eingezogen. Nach Wiederaufbau wurde eine neuer Eigentümer oder Nutzer gesucht. 1950 wurde es vom Bistum Roermond angekauft. Wegen der hohen Unterhaltskosten 1969 durch die Limburgische Schlösserstifung übernommen. Der heutige Eigner ist das Emerson Collage aus Bosten(USA), das das Schloß als europäischen Erziehungszentrum für seine Studenten benötigt.