Herkenbosch

info

Herkenbosch (Limburgs: Hirkebosj) is een kerkdorp in Midden-Limburg (Nederland) met ongeveer 4170 inwoners. Het maakt samen met vijf andere dorpen deel uit van de gemeente Roerdalen, en ligt niet ver van de Duitse grens en Melick.

für mehr information unter http://www.daelenbroeck.nl/Daelenbroeck/index.html oder
http://www.limburgsekastelen.nl/kastelen.asp?ID=93


in 2012 ist die Burg um einen Turm erweitert worden

Vorburg

Eingangstor zur Feste Daelenbroek
Eingangstor zur Feste Daelenbroek Das Kastell liegt am Rande des Nationalparks de Meinweg

Landgoed Kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch

übersetzung:
Landgoed Kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch (gemeente Roerdalen), gelegen enkele kilometers ten zuiden van Roermond, dateert uit het begin van de 14e eeuw.

De geschiedenis van Daelenbroeck gaat terug tot het jaar 1311.

Godfried van Heinsberg, de Gulikse leenheer van Wassenberg, kocht een aantal gronden van Jan van Asenray in Roermond en besloot in dat jaar in het moerassig gebied ("broeck") van het Roerdal een woon- en jachtslot te bouwen. In de loop van de jaren is dit slot in handen van verschillende edellieden geweest, die er allen op hun eigen manier hun stempel op drukten.

Zo werd de Hoofdburcht, nadat deze in verval was geraakt in 1800 tot op de kelders afgebroken, om weer in gemoderniseerde vorm te worden opgetrokken.

Een keerpunt was echter de 80-jarige oorlog. In 1598 werd het kasteel belegerd en dit betekende het begin van de ondergang van de Hoofdburcht.

Na de dood van de toenmalige kasteelheer, Hattardt van Pallandt, ontstond er een strijd tussen zijn schoonzonen om het kasteel. Toen in het jaar 1707 het kasteel uiteindelijk werd toegewezen aan Jan Ernest van Rollingen, was deze door de procesvoering dermate berooid, dat er geen geld was om het kasteel volledig te restaureren. Hij besloot in de Voorburcht te gaan wonen en restaureerde deze, maar sloopte de Hoofdburcht en gebruikte de kelders als voorraadschuur.

Die Übersetzung
Landgut Schloß Dalenbruch aus Herkenbosch(Gemeinde Roerdalen), liegt einige
kilometer südlich von Roermond. Es datiert aus dem Begin des 14.
Jahrhundert


die geschichte von Daelenbroeck geht zurück auf das Jahr 1311.
G
ofried von Heinsberg, der Jülische Lehnsherr von Wassenberg, kaufte einen Anteil Grund von Jan van Asenray in Roermond und beschloß, in diesem Jahr in diesem Moorgebiet des Rurtals ein Wohn und Jagdschloß zu bauen. Im Laufe der Zeit ist dieses Schloß in den Händen von verschiedenen Adligen gewesen, die alle ihre eigen Art hinterließen.
So wurde die Hauptburg, nachdem sie verfallen war in 1800 bis auf die Keller abgebrochen.


Ein Wendepunkt war der 80-jährige Krieg.(niederländisch-spanische Krieg).
1598 wurde das Kastell belagert, was den Untergang der Hauptburg bedeutete.

Nach dem Tod des emaligen Katellherrn, Hattart von Pallandt, entstand
zwischen seine Schwiegersöhnen ein Streit um das Kastell. Als das im Jahre
1707 das Schloß schließlich an Jan Ernest van Rollingen zugewiesen wurde,
war dieser durch die Prozeßführung derart verarmt, das er kein Geld hatte,
um das Schloß zu renovieren. Er beschloß, die Vorburg zu restaurieren und
darin zu wohnen. Er schloß die Hauptburg und gebrauchte den Keller als
Voratsscheune.
Hallo Iris, deine Übersetung war nicht gut weil nicht da

Kasteel in 2013

Sicht von Herkenbosch, erkennbar der Donjon in diesem Fall kein Donjon, nur ein (Über-) Eckturm der Hauptburg, genannt\"de Overhoekse\ . In September 2012 ist den Diagonale Turm mit Torhaus neu-gebaut
Tor mit Dijon
Innenhof
Ensemble Vorburg Hauptburg mit Donjon/Bergfried
Beschreibung und Denkmal
Beschreibung und Denkmal

Hauptburg

Reste der alten Burg
Reste der alten Burg

Reste des Bergfrieds

Reste des Eckturms
Reste des Eckturms